Aktualności / News

 • Feb 1st, 2011

  Warsztaty charrette Grand Paris

  Warsztaty charrette Grand Paris


  10-13.10.2013, czwartek – niedziela Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9 + teren dawnej Kopalni Paryż w Dąbrowie Górniczej.

  Założeniem organizatorów (SARP Katowice i UM Dąbrowa Górnicza) stało się wypracowanie scenariuszy rozwoju oraz aktywizacji terenów pokopalnianych położonych w ważnym miejscu miasta. Praca podczas warsztatów odbyła się w trzech interdyscyplinarnych grupach prowadzonych wraz z Magdaleną Wrzesień i Bastiaanem Kalmeyerem.
  Koncepcje wypracowane podczas warsztatów mają stanowić wkład w tworzenie długoterminowego planu uporządkowania, rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju terenu.