OSSA 08. 2004 Kraków

OSSA 08. 2004, Kraków – Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Architektury
OSSA 08. 2004, Kraków – Polish Meetings of Architecture Students

Yearly workshops of architectural students, PL

miejsce / location: TU Kraków
daty / date: September 2004
typ / project type: Identification, poster, website
współpraca / cooperation: Patrycja Sowa, Frzysztof Faber
zamówienie / commision: OSSA
program / programme: Polish Architectural Students Workshops
projekty graficzne / graphic design: Piotr Bujas
––