KSWLatarnia Górska - #1 "Obecność"

Obecność to akcja otwierająca projekt działań na rzecz stworzenia mejsca anty-rezydencji Latarnia Górska w Karkonoszach obok siedziby Teatru Cinema w Michałowicach.

Podejmowana w ramach akcji rekonstrukcja liternictwa hotelu górskiego Felsbaude bazuje na znalezisku zestawu oryginalnych liter dokonanego przez nas w ubiegłym roku w trakcie prac inwentaryzacyjnych na strychu tego budynku. Stało się to dla nas punktem wyjścia do interwencji typograficznej, która pojawi się wkrótce na froncie budynku, nawiązując wielkością i umiejscowieniem do oryginalnego liternictwa nazwy hotelu: Felsbaude. 

Słowo 'obecność' niesie w sobie wielość zdarzeń. Zderzamy tu dodatkowo jego wieloznaczność z dwoma różnymi porządkami leksykalnymi, tradycjami typograficznymi i warstwami kulturowymi. Stanowi ono dla nas przede wszystkim przytulny manifest peryferyjnej obecności, jako wyboru, który stwarza warunki do działań oderwanych od medialnego spektaklu i (nad)produkcji artystycznej. Chcemy stworzyć miejsce wolne od presji produktywności twórczej i przymusu nieustającej obecności w obiegu. Miejsce stworzone z myślą o antyrezydentach -kach i dedykowane czasowi wolnemu, odpoczynkowi, skupieniu, które niełatwo odnaleźć w tradycyjnym formacie rezydencji. O Latarni Górskiej myślimy więc jako o miejscu dla czasu odzyskanego. Dlatego też jak największy nacisk kładziemy w naszym koncepcyjnym i rzemieślniczym działaniu na poszanowanie zasad przetwarzania materiałów i idei poprzez czerpanie ich z bezpośredniego otoczenia. Odlane z lekkiego betonu litery wymagały rekonstrukcji kroju fraktury - dostępnego jedynie w formie pojedynczych, zachowanych liter - opracowanych najprawdopodobniej na przełomie lat 30/40. przez lokalnego grafika.

realizacja liternictwa: Jerzy Dobrzański : http://betonovo.pl