B3Słownik psychologii architektury

Słownik psychologii architektury. J. Krzysztof Lenartowicz

Dictionary of architectural psychology. J. Krzysztof Lenartowicz


Karta katalogowa Biblioteki Jagiellońskiej / Jagiellonian Library book record


Autor / Author: J. Krzysztof Lenartowicz

Projekt graficzny / Graphic Design: Piotr Bujas

Wydawca / Publisher: Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej Zakład Architektury Środowiskowej A6 / Environmental Architecture Studio A6 WAPK

Data / Date: 2007 [2005 – pierwsze wydanie]


Słownik psychologii architektury, dla studiujących architekture to pierwsza tego rodzaju publikacja w polskim piśmiennictwie. Wydana została w serii podręczników dydaktycznych do przedmiotu Psychologia percepcji. Znalazła się wśród minimalnych wymagan stawianych przez Ministerstwo Edukacji programom nauczania na kierunku architektura i urbanistyka. Pierwsze, skryptowe wydanie opublikowano w 1997 roku. Kolejne, poszerzone i poprawione wydania podsumowały zmiany i znacznie psychologii środowiskowej, której rola i potrzeba dyscyplinarnej aplikacji w pracy architektów, krytyków i projektantów okazuje się coraz ważniejsza. Praca projektanta zaczyna przypominać działania naukowe: obejmuje stawianie badania analityczne, konfrontację różnych pozycji teoretycznych i prototypowanie. Psychologia przychodzi architekturze z pomocą w zrozumieniu podmiotu projektowania, jakim jest człowiek i jego zachowanie.
Słownik podaje hasła w porządku alfabetycznym, często poparte przykładami charakterystycznych architektonicznych odniesień. Oprócz polskich haseł w nawiasach podane są ich odpowiedniki w językach obcych. Wznowienia wprowadziły wiele uzupełnień, zarówno w postaci nowych haseł jak i ilustracji.