RGTFREGENTIF. Network for Intensification of Innovation and Revitalization of Post-industrial Facilities

REGENTIF.  Network for Intensification of Innovation and Revitalization of Post-industrial Facilities / Sieć dla intensyfikacji innowacji w dziedzinie regeneracji starych obiektów przemysłowych.


Program „Innowacja a małe i średnie przedsiębiorstwa”
Specyfika działania: promowanie innowacji – nowe podejścia do transferu technologii