MS2100 lat awangardy: Superorganizm

Superorganizm. Awangarda i doświadczenie przyrody. 

W ramach obchodów 100-lecia awangardy w Polsce.

Superorganism. The Avant-garde and the Experience of Nature. 

Exhibition in conjunction of the 100th anniversary of the Polish avant-garde

Pełny opis wystawy: Superorganizm. Awangarda i doświadczenie przyrody [serwis MSŁ]

Kuratorki / Curators: Aleksandra Jach, Paulina Kurc-Maj

Koordynacja / Coordinators: Katarzyna Mróz, Monika Wesołowska

Architektura wystawy i projekty graficzne / Exhibition architecture and graphic design: BADR (Piotr Bujas, Małgorzata Burkot)

Miejsce / Place: Muzeum Sztuki w Łodzi, MS2

Data / Date: 10 luty / February – 21 maj / May 2017


Patronat honorowy / Honorary Patron: Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej /  The President of the Republic of Poland

Pod auspicjami / Under the Auspices of: Komitet do spraw UNESCO Polska / Polish National Commission for UNESCO

––


Pierwsza z wystaw 100-lecia awangardy w Polsce stanowiła w której zastosowano zaprojektowany dla cyklu system wystawienniczy. Przyjęte rozwiązania pozwoliły na realizację różnorodnych wydzieleń przestrzeni z użyciem modułowych, aranżowalnych ścianek. Dla każdej z wystaw zaprojektowano indywidualne elementy. Ich rolą polegała na dostosowaniu systemu do specyfiki każdego z projektów. W przypadku Superorganizm widzowie otrzymali dodatkową warstwę i mapowanie informacji: wyspy grup problemowych w postaci nadruku na posadce, dzięki którym relacje pomiędzy grupami prac i tematami wystawy zostały podkreślone / uporządkowane.


Z opisu kuratorskiego; „Wystawa pokazuje, jak na przełomie XIX i XX wieku zaznaczyła się w sztuce zmiana w relacji człowieka i środowiska. Użyta w tytule metafora superorganizmu odnosi się do ekspansywności gatunku ludzkiego, która powoduje zarówno rozwój cywilizacyjny, jak i degradację Ziemi. Nowoczesność to moment w historii Homo sapiens, kiedy środowisko intensywnie przekształcane jest przez rozwijający się przemysł, postępującą urbanizację, kolonizację kolejnych zakątków świata.”


Wystawa podzielona została na części: Krajobraz postnaturalny, Biofilia, Wcielone widzenie, Czwarty wymiar, Mikrokosmos i makrokosmos oraz Ewolucja.

From the curatorial statement: „The exhibition shows how the shift in the relationship between man and the environment that took place at the turn of the nineteenth to the twentieth century was reflected in art. The title’s metaphor of the superorganism is an allusion to the expansiveness of mankind, which has brought about civilisational progress, but also degradation of the Earth. Modernity is a point in the history of Homo sapiens when the environment is intensively transformed by developing industry, ongoing urbanisation, and the colonisation of successive parts of the world.” 

The exhibition consisted of the following parts: Postnatural Landscape, Biophilia, Embodied Vision, Fourth Dimension, Microcosm and Macrocosm, and Evolution.