B6Vademecum gospodarki przestrzennej

Vademecum gospodarki przestrzennej.

Spatial Planning Vademecum

Wydawnictwa – Instytu Rozwoju Miast

Zespół redakcyjny / Editorial board: S. Kozłowski, K. Słysz, M. Węglowski, M. Wierzchowski, B. Zastawniak, K. Zgud

Projekt typograficzny i graficzny: Piotr Bujas

Wspołpraca dtp / Typesetting support: Paweł Piętka

Data / Date: 2005

Wydawca / Publisher: Instytut Rozwoju Misast w Krakowie / Urban Development Institute Krakow

––


Pprojekt wydawniczy, typograficzny i graficzny oraz skład pierwszego, kompleksowego vademecum polskiej gospodarki przestrzennej, planowania przestrzennego, prawodawstwa związanego z gospodarką gruntami.


tbc.