Exploratory Music from Poland 01 – Polska! Year The Wire compilation

Exploratory Music from Poland 01. Kompilacja polskiej muzyki eksperymentalnej dla magazynu The Wire. Polska! Year 2009

Exploratory Music from Poland 01. Compilation for The Wire magazine. Polska! Year 2009


The Wire announce of free compilation given away to the magazine subscribersGraphic Design / Projekt graficzny: Piotr Bujas

Kurator / Curator: Marcin Barski

Data / date: 2009

Inicjatorzy projektu / Initiatiors of the project: Instytut Adama Mickiewicza i AudioTONG / Adam Mickiewicz Institute and AudioTONG, Polska! Year, UK 2009 

––


W ramach Polska! Year (w Wielkiej Brytanii w 2009 roku odbyło się ponad 200 wydarzeń prezentujących różne aspekty współczesnej polskiej kultury), dla magazynu The Wire przygotowano ekskluzywną kompilację nowej polskiej muzyki. Kompilacja została dołączona wszystkim subskrybentom do czerwcowego wydania The Wire. Później w latach 2010-11 wybrani z prezentowanych polskich muzyków podróżowali do Paryża, Amsterdamu, Brukseli, Londynu i Berlina na serie koncertów i okazjonalne kolaboracje z lokalnymi artystami. 

Projekt płyty w sposób aluzyjny odwzorowuje ekspansję muzyki polskiej w Europie. „Chmury” unoszą się znad polskich miast, z których wywodzą się zaangażowani muzycy. Całość koperty została pomyślana jako wizualizacja transgranicznej idei projektu i oddziaływania polskiej kultury. Zaprojektowano także druki towarzyszące oraz plakat.


To mark Polska! Year (more than 200 events took place in the UK throughout 2009 showcasing various aspects of contemporary culture from Poland), an exclusive compilation of new Polish music was prepared for The Wire magazine. The compilation CD was given away to all The Wire’s subscribers. Later in 2010-11 some of presented Polish musicians traveled to Paris, Amsterdam, Brussels, London and Berlin for series of concerts and occasional collaborations with locally based artists. Design of the CD allusively maps the expansion of Polish music over Europe. "Clouds" rise of the Polish cities from which involved musicians originate. The entire envelope was intended as a visualisation of cross-border idea of project. Accompanying prints and poster was also designed.