Aktualności / News

 • Jul 8th, 2016

  Podgórskie fabryki i wytwórnie - oprowadzania na 26. FKŻ

  Podgórskie fabryki i wytwórnie - oprowadzania na 26. FKŻ

  Podgórskie fabryki i wytwórnie. Od przemysłu do archeologii przemysłowej26. Festival Kultury Żydowskiej 2-3.07.2016


  Opracowane na zaproszenie Festiwalu Kultury żydowskiej oprowadzanie śladami podgórskiego przemysłu było okazją do rozeznania zasobu i historii miejsc i architektury powstałej dla przemysłu i wytwórczości. Podgórze do dziś zachowało charakter austro-węgierskiego, peryferyjnego miasta. Mimo wielu przemian w okresie transformacji ustrojowej ten charakter jest nadal czytelny. Dzielnica odznacza się bardzo dużą rozpiętością skal zabudowy – od przedmiejskich reliktów i dworków do licznych uzupełnień i osiedli powstałuch w okresie międzywojennymi i po wojnie.
  Spacer z natury dotyczy rzeczywistości, która zniknęła albo uległa daleko idącemu przekształceniu. Nie chodzi tu tylko o sprawę Zagłady. Wiele zakładów i ich właścicieli, personelu przeżyło wojnę i wróciło do produkcji w pierwszych latach powojennych. Z czasem jednak polityka władz komunistycznych, szczególnie w okresie lat 50. doprowadziła do nacjonalizacji większości zakłądów i ich nieruchomości. Małe zakłady – stanowiące większość w przypadku Krakowa – nie kontynuowały produkcji i zostały zlikwidowane. Ich lokale zmieniły przeznaczenie. Dlatego warto przyjrzeć się tym reliktom, które jeszcze pozostały, pomimo, że może to wymagać pewnego wysiłku wyobraźni i cierpliwości.

 • Jul 8th, 2016

  Warsztaty z artystami w ramach programu Widok Publiczny

  Warsztaty z artystami w ramach programu Widok Publiczny

  Widok Publiczny 
  Galeria Bunkier Sztuki, 01.06.2016 

  Osią spotkania warsztatowego z wybranymi w callu młodymi artystami było omówienie kluczowych koncepcji definiujących rolę i sztuki w przestrzeni publicznej i komunikacji społecznej (Ch. Mouffe, J. Habermas i M. de Certeau). Pod dyskusję poddana została robocza systematyka działań i formatów używanych przez sztuki wizualne: instytucjonalne, oddolne i prywatne działania w przestrzeni miejskiej i szerzej w krajobrazach. Problem publiczności, zaangażowania, odpowiedzialności i celu obecności działań w przestrzeni publicznej. A także ich znaczenia dla inicjacji, mediacji i produkcji miejskich przemian. Na przykładzie dobrych praktyk z regionu Europy Środkowej, podejmujących aktualny status sztuki, angażujących twórców, inicjatorów, kuratorów, aktywistów i różne grupy mieszkańców dyskutowane były formyły uczestnictwa oraz rola poszczególnych aktorów procesu.