Aktualności / News

 • Jul 8th, 2016

  Warsztaty z artystami w ramach programu Widok Publiczny

  Warsztaty z artystami w ramach programu Widok Publiczny

  Widok Publiczny 
  Galeria Bunkier Sztuki, 01.06.2016 

  Osią spotkania warsztatowego z wybranymi w callu młodymi artystami było omówienie kluczowych koncepcji definiujących rolę i sztuki w przestrzeni publicznej i komunikacji społecznej (Ch. Mouffe, J. Habermas i M. de Certeau). Pod dyskusję poddana została robocza systematyka działań i formatów używanych przez sztuki wizualne: instytucjonalne, oddolne i prywatne działania w przestrzeni miejskiej i szerzej w krajobrazach. Problem publiczności, zaangażowania, odpowiedzialności i celu obecności działań w przestrzeni publicznej. A także ich znaczenia dla inicjacji, mediacji i produkcji miejskich przemian. Na przykładzie dobrych praktyk z regionu Europy Środkowej, podejmujących aktualny status sztuki, angażujących twórców, inicjatorów, kuratorów, aktywistów i różne grupy mieszkańców dyskutowane były formyły uczestnictwa oraz rola poszczególnych aktorów procesu. 

 • Dec 31st, 2013

  Mapa dyscypliny architektury - cykl i aplikacja www

  Mapa dyscypliny architektury - cykl i aplikacja www


  Warszawa w Budowie 5 (wystawa ZAWÓD: ARCHITEKT)
  13.10.2013–06.01.2014

  Projekt obejmujący aplikację i sieciową baza danych mapujący aktualny kształt architektury jako profesji i dyscypliny. Mapa umożliwić ma zbieranie i porządkowanie kolektywnej wiedzy. Uzupełniana w nowe treści przez publiczność, komentatorów i odwiedzających w sieci ma szansę stworzyć aktualny obraz profesji architekta i związanego z nią języka. Treści porządkowane według pól aktywności, postaw pozwolić mają na ukazania czym zajmują / mogą zajmować się dziś architekci.
  Udostępnienie serwisu www i towarzyszący program wydarzeń zrealizowano na zamówienie festiwalu Warszawa w budowie 5, Muzeum Sztuki Nowoczesnej.