[3DR] Oś. Niedźwiadek – Trzecia Droga

Oś. Niedźwiadek – Trzecia Droga

Niedźwiadek Estate – The Third Way


miejsce / location: Oś. Niedźwiadek – Ursus, Warszawa PL
daty / date: 2012
typ / project type: urban strategy, projective practice, spatial programming,
autorzy / authors: Piotr Bujas, Tomasz Berezowski, Bartłomiej Nawrocki
status / status: strategic intervention proposal


Projekt CULBURB
Kulturalna akupunktura dla Ursusa
Culburb Ursus / Synchronicity 2012

__


Projekt proponuje długoterminową perspektywę przemiany osiedla Niedźwiadek poprzez komunikacyjno-użytkowy eksperyment. Propozycja balansuje pomiędzy lokalną sitopią a otwartym projektem. Sitopia oznacza tu związaną z konkretnym miejscem i możliwą do wdrożenia utopię. Odnosi się również do specyficznego, węższego użycia tego terminu przez Carolyn Steel (Hungry City). Łączy ona greckie słowo sitos- (pożywienie, produkty natury) z utopia. Dla Steel sitopia jest stanem osiągalnym poprzez zmianę rutyn codzienności, decydujących o postrzeganiu granic tego co możliwe dla pojedynczego człowieka i zbiorowości. Warto również przypomnieć że protesty 1976 roku w Ursusie, których bezpośrednią przyczyną była zapowiedź wzrostu cen żywności. W 2012 roku mamy do czynienia z globalnym ruchem protestów, będących reakcją na podobne tło problemów.


Wystawa pokazuje wyjątki z planów największej inwestycji mieszkaniowej zrealizowanej w Ursusie. Oś. –Niedźwiadek (1968-78). Poddanie związanych z nim projektów ponownemu odczytaniu ujawnia ich wspólną cechę – niemal wszystkie z tych projektów pozostały nieukończone. Następujące po sobie plany, ustanawiane na mocy koniunkturalno-politycznych decyzji nadpisywały poprzedni porządek. Ich warstwy – mniej lub bardziej czytelne – składają się na obecny kształt osiedla. 

W planie jest wsparcie utworzenia świetlicy „Trzecia Droga” w jednym z pustych lokali na osiedlu które stanowić ma platformę wymiany usług sąsiedzkich i integracji międzypokoleniowej.


Pierwszym etapem projektu, na wiosnę 2013 ma być eksperyment, który ma mieć miejsce w jednej z przestrzeni międzyblokowych osiedla. Nazwany roboczo „polem do działania” – proponuje aktywizację społeczności na drodze negocjacji / konfliktu. Jednym z możliwych scenariuszy jest powrót do agrarnego użytkowania terenów. 

Drugim, otwartym etapem lokalnej utopii byłoby przywrócenie upraw na większości przestrzeni międzyblokowych osiedla.