WWB5Mapa Architektury

Mapa Architektury – Granice dyscypliny
The Map of Architecture – The Shape of Discipline

Mapa jest sieciową aplikacją wizualizującą zależności pomiędzy polami aktywności architektów tworzącymi współczesną dyscyplinę architektoniczną. Ogólnodostępna baza haseł i ich zwięzłych definicji udostępniana zostanie w postaci serwisu www oraz zaprezentowana na wystawie festiwalu. Mapę tworzy wstępna, subiektywna selekcja pojęć opisujących profesji i kultury architektonicznej. Baza danych umożliwi zbieranie i porządkowanie kolektywnej wiedzy. Uzupełniana w nowe treści przez publiczność, komentatorów i odwiedzających w sieci ma szansę wpłynąć na krystalizację aktualnego obrazu dyscypliny architekta i związanego z nią języka. Wizualizacja grup pojęć, ich powiązań, porządkowana według pól aktywności, postaw pokaże czym zajmują / mogą zajmować się dziś architekci.

Ambicją projektu nie jest budowanie wyczerpującego, interaktywnego słownika architektury. Stawia on na eksperyment – mapowanie aktualnych przemian dyscypliny i jej kontekstu. Mapa ma stać się platformą prowokującą do dyskusji i krytycznego namysłu.

Projekt w ramach festiwalu Warszawa w Budowie 5
Badania, aplikacja www i wkłąd w wystawę główną Zawód: Architekt
autorzy / authors: Piotr Bujas, Małgorzata Kuciewicz 
współpraca / cooperation: Łukasz Stępnik, Milena Trzcińska
wizualizacja danych, interakcja, www: Michał Szota
projekt graficzny / graphic design: Jakub de Barbaro

––
www.architecturemap.net
więcej o Mapie na stronach: TRACE, MSN
wydarznia cyklu Mapa Architektury WWB5