Aktualności / News

 • Dec 6th, 2022

  Joseph Rykwert, "Pokusa miejsca. Przeszłości przyszłość miast" — Dyskusja, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

  Joseph Rykwert, "Pokusa miejsca. Przeszłości przyszłość miast" — Dyskusja, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

  Zostaliśmy zaproszeniu do moderowania dyskusji wokół znaczącej ksiażki Josepha Rykwerta o Ideii i rozwoju miast, ktorej polski przekład ukazał się prawie 10 lat temu nakładem Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. o spotkaniu: Z agendy spotkania: Joseph Rykwert zaprasza czytelnika nie tyle do chronologicznego lecz mocno iterracyjnego, retrospektywnego przeglądu idei miasta od starożytności po współczesność. Wydobywa ona wiele, często zapomnianych koncepcji społecznych, estetycznych czy politycznych towarzyszących tworzeniu środowiska zbudowanego i miasta. Książka nie odgranicza się do warsztatu właściwego jednej z dziedzin jak historia. urbanistyki, teoria architektury czy socjologia. Wartością książki jest również jej interdyscyplinarna podstawa wywodząca się bardziej z metodologii design research – badań projektowych niż z warsztatu jednej dyscypliny np. historii sztuki / idei. Założeniem dyskusji, zaplanowanej ponad dwadzieścia lat od ukazania się ksiażki i niemal dekadę od jej polskiego wydania jest próba namysłu nad aktualnością i adaptacją krytycznych idei autora. Wydanie ksiażki zbiegło się w czasie z innymi, ważnymi pozycjami, aby wimienić prace Sarah Chaplin („Curating Architecture and the City”, London, New York: Routledge, 2009, Marcus Miessen „Nightmare of Participation”, Berlin: Sternberg 2010 oraz „Cultures of Assembly” Berlin: Sternberg, 2021). Zbiegła się ona z wydaniem „Anty-bezradnika przestrzennego — prawo do miasta w działaniu”(Lech Mergler, Kacper Pobłocki, Maciej Wudarski, Warszawa: Fundacja Res Publica, 2013), stanowiącego pierwsze praktycznie przełożenie postulatów ruchów miejskich, demokracji bezośredniej i urbanistyki operacyjnej na regulacje prawne w polskim, potransformacyjnym kontekście. Wraz ze intensywnemi zmianami zachodzącymi w przestrzeni fizycznej miast, jak również przemianie samej idei miasta jako przestrzeni wspólnoty warto podjąć próbę zestawienia przestawionych w Pokusie miejscapozycji teoretycznych z przeszości z aktualną debatą na temat roli miasta i jego problemów.

 • Aug 11th, 2022

  Radical Pedagogies: monografia projektu

  Radical Pedagogies: monografia projektu

  – 15.06.2022

  Z wielką radością  odebraliśmy egzemplarz autorski podsumowująca monografii wieloletnego projektu badawczego „Radical Pedagogies” prowadzonego przez Beatriz Colominę z Princeton University. Książka, wydana przez MIT zawiera przypadki ponad 100 Eksperymentów w edukacji architektonicznej w okresie powojennym, które podważyły, zmieniły dyskurs i praktykę architektoniczną. Wśród nich nasz (Piotr Bujas) esej (wraz z Alicją Gzowską i Łukaszem Stankiem) na temat Podyplomowego kursu planowania przestrzennego i regionalnego dla krajów rozwijających się na Politechnice szczecińskiej (1965-89), prowadzonego przez Piotra Zarembe. Z opisu wydawcy: „W dekadach po II wojnie światowej nowe formy nauczania przekształciły edukację architektoniczną. Te radykalne eksperymenty miały na celu obalenie dyscyplinarnych podstaw i konwencjonalnych założeń dotyczących natury architektury, podobnie jak kwestionowały modernistyczne i kolonialne normy, roproszone instytucjonalnie budowanie, starały się stworzyć nowe role dla architekta i przewidywały partycypacyjne formy praktyki. Chociaż wiele eksperymentalnych programów zostało później porzuconych, zakończonych lub zasymilowanych, to jednak pomogły one ukształtować i w pewnym sensie zdefiniować dyskurs i praktykę architektoniczną. Ta książka bada i dokumentuje te radykalne pedagogiki i próby przeciwstawienia się status quo architektury. Eksperymenty obejmują adaptację pedagogiki Bauhausu jako środka „oduczenia” w warunkach dekolonizacji w Afryce; ruch na rzecz projektowania „dla każdego”, w tym osób niepełnosprawnych, przez studentów architektury i wykładowców Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley; utworzenie sieci wsparcia dla kobiet zainteresowanych środowiskiem zurbanizowanym, niezależnie od ich wykształcenia; czy studio projektowe w ZSRR, które oferowało alternatywę dla szeroko rozpowszechnionego funkcjonalistycznego podejścia w sowieckim designie. Patrząc na ich rozpad i dzisiejsze rezonowanie, a także poprzez historie założycielskie, projekty z ubiegłego wieku stawiają prowokacyjne pytania o rolę architektury w nowym stuleciu”. ed. Batriz Colomina, Ignacio G. Galan, Evangelos Kotsioris, Anna-Maria Meister MIT Press, Massachusetts Institute of Technology, Cambridge