Aktualności / News

 • Apr 16th, 2023

  Park liniowy Olsza–Grzegórzki – spacer odcinkiem Grzegórzek przemysłowych

  Park liniowy Olsza–Grzegórzki – spacer odcinkiem Grzegórzek przemysłowych

  – 10.03.2023

  Wiele rzeczy dzieje się wokół terenów i punktów aktywności objętych naszym projektem parku linowego Olsza–Grzegórzki planowaneg od kilku lat, pomimo odłożenia przez miasto do kategorii "wakatujących" – wciąż aktualnego i ważnego dla trójstyku dzielnic. Niedawno, w wyniku międzyśrodowiskowej i sąsiedziej współpracy mieliśmy okazję spotkać się z przedstawicielami najaktywniejszych organizacji działających na Grzegórzkach, Starym Mieście i Olszy. W ramach spaceru odwiedziliśmy wiele miejsc odcinka pokolejowego / poprzemysłowego wokół Linii Nadwiśle, okolicą dawnego Kraftfahr depot Twierdzy Kraków. Mieliśmy okazję porozmawiać o tym jak bardzo zmieniła się okolica dolnego biegu ul Grzegórzeckiej, jak wielu nowy mieszkańców osiedli dowiaduje się dopiero o szansach utworzenia wielofunkcyjnych przestrzeni publicznych i pokanania barier urbanistycznych. Jak również o zagrożeniach i stratach dziedzictwa / krajobrazu kulturowego w zakresie obejętym projektem. Mamy nadzieję na kontynuację wspólnych działań i kolejną część wizji, tym razem Olszańskiego, rzecznego odcinka parku O–G.

 • Dec 6th, 2022

  Joseph Rykwert, "Pokusa miejsca. Przeszłości przyszłość miast" — Dyskusja, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

  Joseph Rykwert, "Pokusa miejsca. Przeszłości przyszłość miast" — Dyskusja, Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie

  Zostaliśmy zaproszeniu do moderowania dyskusji wokół znaczącej ksiażki Josepha Rykwerta o Ideii i rozwoju miast, ktorej polski przekład ukazał się prawie 10 lat temu nakładem Międzynarodowego Centrum Kultury w Krakowie. o spotkaniu: Z agendy spotkania: Joseph Rykwert zaprasza czytelnika nie tyle do chronologicznego lecz mocno iterracyjnego, retrospektywnego przeglądu idei miasta od starożytności po współczesność. Wydobywa ona wiele, często zapomnianych koncepcji społecznych, estetycznych czy politycznych towarzyszących tworzeniu środowiska zbudowanego i miasta. Książka nie odgranicza się do warsztatu właściwego jednej z dziedzin jak historia. urbanistyki, teoria architektury czy socjologia. Wartością książki jest również jej interdyscyplinarna podstawa wywodząca się bardziej z metodologii design research – badań projektowych niż z warsztatu jednej dyscypliny np. historii sztuki / idei. Założeniem dyskusji, zaplanowanej ponad dwadzieścia lat od ukazania się ksiażki i niemal dekadę od jej polskiego wydania jest próba namysłu nad aktualnością i adaptacją krytycznych idei autora. Wydanie ksiażki zbiegło się w czasie z innymi, ważnymi pozycjami, aby wimienić prace Sarah Chaplin („Curating Architecture and the City”, London, New York: Routledge, 2009, Marcus Miessen „Nightmare of Participation”, Berlin: Sternberg 2010 oraz „Cultures of Assembly” Berlin: Sternberg, 2021). Zbiegła się ona z wydaniem „Anty-bezradnika przestrzennego — prawo do miasta w działaniu”(Lech Mergler, Kacper Pobłocki, Maciej Wudarski, Warszawa: Fundacja Res Publica, 2013), stanowiącego pierwsze praktycznie przełożenie postulatów ruchów miejskich, demokracji bezośredniej i urbanistyki operacyjnej na regulacje prawne w polskim, potransformacyjnym kontekście. Wraz ze intensywnemi zmianami zachodzącymi w przestrzeni fizycznej miast, jak również przemianie samej idei miasta jako przestrzeni wspólnoty warto podjąć próbę zestawienia przestawionych w Pokusie miejscapozycji teoretycznych z przeszości z aktualną debatą na temat roli miasta i jego problemów.