Mathka – identyfikacja wizualna wydawnictwa

Mathka – Identyfikacja wizualna wydawnictwa muzycznego

Mathka – Visual identification for the music label


Mathka Bandcamp page strona wydawnictwa / label page


Projekty graficzne / Graphic Design: Piotr Bujas

Wydawca / Publisher: Mathka rec.

Data / Date: 2009


Mathka to niezależne wydawnictwo muzyczne anktywne na polu publikowania współczesnej muzyki z kręgów wolnej improwizowacji, elektroakustycznej oraz działalnością promotorską projektów wokół sztuki dzwięku.

tbc.


Dla Mathka zaprojektowano znak wraz z księgą jego aplikacji dla różnych mediów (nośniki serii wydawniczych LP, CD, media elektroniczne). 

Znak jest graficzną metaforą otwartego żródłosłowu math~ odnosi się do klasyfikacji gatunkowych jak również, na poziomie leksykalnym do funkcjonującego potocznie określenia wytwórnia matka.


––

Zobacz również Audiotong oraz prpjekty dla Exploratory Music From Poland w ramach Polska! Year (Promocja Polski w Wielkiej Brytanii, 2009).