KSWLatarnia Górska - #2 "Schronisko dla Niechcianych Roślin"

Latarnia Górska – #2 "Schronisko dla niechcianych roślin"
The Mountain Lighthouse – #2 'A Refuge for Unwanted Plants'


#1 Obecność, inicjalne działanie projektu "Latarnia Górska", poprzez typograficzną rekonstrukcję nawiązało do obrazu i liternictwa użytego na fasadzie hotelu górskiego Felsbaude (obecnie siedziby Teatru Cinema). Kolejny etap polegać będzie na stworzeniu szklarni/oranżerii - Schronisko dla niechcianych roślin. Architektura obiektu testować ma możliwości ponownego użycia materiałów pochodzących z lokalnych zasobów, zapewniając jednocześnie miejsce dla roślin m.in. ze zlikwidowanych sanatoriów na Dolnym Śląsku. Niewielka struktura oparta na metalowej konstrukcji wypełnionej odzyskanymi ramiakami okiennymi jest dla nas manifestestacją podejścia do lokalnego krajobrazu – zarówno kulturowego jak i przyrodniczego –  stawiającego te wartości w centrum m.in. poprzez użycie odpowiednich materiałów. Naszym zamiarem jest również odzyskanie rzeczowej "materialności" zachowanych reliktów nieukończonych budowli w postaci podmurówki i elementów drewnianych. "Szklarnia" będzie stanowić funkcjonalną całość wraz z planowaną Latarnią – małym domem-samotniąSzklarnia oraz Latarnia zostaną zespolone wspólną przestrzenią podestu/tarasu. Złożą się one na przyszły kształt założenia kulturalnego Teatru Cinema.


więcej informacji niebawem / more soon