Zbigniew Karkowski

Zbigniew Karkowski  live

koncert / concert


miejsce / location: Klub RE. Kraków
daty / date: 01.06.2004
typ / project type:  poster
zamówienie / commision: Klub RE, 4th dim rec.
Projekty graficzne / Graphic design: Piotr Bujas
––