Aktualności / News

 • Dec 31st, 2013

  Mapa dyscypliny architektury - cykl i aplikacja www

  Mapa dyscypliny architektury - cykl i aplikacja www


  Warszawa w Budowie 5 (wystawa ZAWÓD: ARCHITEKT)
  13.10.2013–06.01.2014

  Projekt obejmujący aplikację i sieciową baza danych mapujący aktualny kształt architektury jako profesji i dyscypliny. Mapa umożliwić ma zbieranie i porządkowanie kolektywnej wiedzy. Uzupełniana w nowe treści przez publiczność, komentatorów i odwiedzających w sieci ma szansę stworzyć aktualny obraz profesji architekta i związanego z nią języka. Treści porządkowane według pól aktywności, postaw pozwolić mają na ukazania czym zajmują / mogą zajmować się dziś architekci.
  Udostępnienie serwisu www i towarzyszący program wydarzeń zrealizowano na zamówienie festiwalu Warszawa w budowie 5, Muzeum Sztuki Nowoczesnej. 

 • Feb 1st, 2011

  Warsztaty charrette Grand Paris

  Warsztaty charrette Grand Paris


  10-13.10.2013, czwartek – niedziela Galeria Architektury SARP, Katowice, ul. Dyrekcyjna 9 + teren dawnej Kopalni Paryż w Dąbrowie Górniczej.

  Założeniem organizatorów (SARP Katowice i UM Dąbrowa Górnicza) stało się wypracowanie scenariuszy rozwoju oraz aktywizacji terenów pokopalnianych położonych w ważnym miejscu miasta. Praca podczas warsztatów odbyła się w trzech interdyscyplinarnych grupach prowadzonych wraz z Magdaleną Wrzesień i Bastiaanem Kalmeyerem.
  Koncepcje wypracowane podczas warsztatów mają stanowić wkład w tworzenie długoterminowego planu uporządkowania, rewitalizacji i zrównoważonego rozwoju terenu.